Projekt

Vinningahallen

cinningahallen-lop

 

 

 

 

 

I samband med att kommunen startade ett projekt kring centrumutveckling på landsbygden så bildades ett arbetslag som fick i arbete att utreda intresset och möjligheten att bygga en idrottshall med tillhörande samlingslokal. Skolan blir trängre och den gymnastiksal som finns där är undermålig och platsen den besitter kan användas till att bygga ut matsal eller lektionssalar istället, samtidigt som man får bättre möjligheter att utöva idrottslektioner inomhus. Det blir även ett lyft för hela samhället då det saknas en samlingslokal idag då förskoleverksamheten tagit över Folkets hus.

Vinningahallen är även anledningen till att denna intresseförening bildats.

Se artikel på Lidköpingsnytt för mer information:

Vinningahallen Lidköpingsnytt

Vårt prospekt kring hallen, med ritningar och övrig information:

160420_vinningahallen_prospekt_v3_web

Trygghetsboende

vinninga-trygghetsboende-600x500

Ytterligare ett resultat av påtryckningar genom åren, men som även fick en arbetsgrupp genom Centrumutveckling på landsbygden. Till vår stora glädje så är första spadtaget avklarat. Det byggs nu lägenheter bredvid Bäcklidens äldreboende, vilket kommer stimulera tillväxten och föryngringen av Vinningabygden positivt. Se mer information från AB Bostäder via länken nedan, där vi även lånat bilden ovan ifrån:

Vinninga – Trygghetsboende