Vinningarådet

Ett initiativ av kommunen för att ha en bra kommunikation med kransorterna. I Vinninga samlas vi i skolans matsal och diskuterar på förhand bestämda ämnen med inbjudna tjänstemän och ansvariga. Ett visst utrymme för fria frågor brukar också finnas med.

Se länk för tidigare mötens protokoll:

Vinningarådets tidigare anteckningar